ถ้อยแถลง อบูลฮาซัน อลี นัดวียฺ

อ่าน 2110 ครั้ง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้ถ้อยแถลง
เมาลานา อบูลฮาซัน อลี นัดวียฺ(รอฮีมะฮุลลอฮฺ)

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين
ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين ، أما بعد


          เป็นความจริงที่พูดได้อย่างเต็มปากโดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ ทั้งสิ้นว่าในยุคปัจจุบันนี้การดะอฺวะฮฺเผยแผ่ศาสนาอิสลามที่กระจายออกไป อย่างกว้างขวาง, มั่นคง และมีประโยชน์ที่สุด คือการดะอฺวะฮฺเผยแผ่ของ ญะมาอัตดะอฺวะฮฺตับลีฆ ซึ่งมีมัรกัสตั้งอยู่ที่ ตำบลนิซอมุดดีน เมืองเดลฮี ประเทศอินเดีย(1)ผลสะท้อนของงานดะอฺวะฮฺนี้ มิได้จำกัดอยู่ในวงแคบ คือเฉพาะชมพูทวีปและเอเซียเท่านั้น แต่ทว่ามันขยายกว้างออกไปทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศมุสลิม หรือมิใช่มุสลิมก็ตาม

          ประวัติศาสตร์แห่งการดะอฺวะฮฺ, การเคลื่อนไหว และความพยายามต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอิสลาม เป็นสิ่งที่บ่งชี้ได้ว่า เมื่อการดะอฺวะฮฺและการเคลื่อนไหวใด ๆ ก็ตามผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งไป หรือวงของการดะอฺวะฮฺและการเคลื่อนไหวนั้นเริ่มขยายออกไป (และโดยเฉพาะเมื่อเริ่มมองเห็นผลประโยชน์ลาง ๆ ของการเป็นผู้นำการดะอฺวะฮฺนั้น และเห็นประสิทธิภาพ และผลสะท้อนของมันแล้ว) มันก็จะถูกผสมด้วยยาพิษแห่งความบกพร่องต่าง ๆ, ด้วยเป้าหมายที่ผิด ๆ ตลอดจนการละเลยจากเป้าหมายเดิมที่แท้จริงของการดะอฺวะฮฺและการเคลื่อนไหว นั้น ซึ่งมีผลทำให้ประโยชน์และผมสะท้อนของการดะอฺวะฮฺนั้น ต้องถดถอยหรือหมดไปอย่างสิ้นเชิง ทว่าจนกระทั่งปัจจุบันนี้ ญะมาอัตดะอฺวะฮฺตับลีฆนี้ (ตามความรู้และประสบการของผู้เขียนเอง) ยังคงถูกปกปักรักษาจากการทดสอบต่าง ๆ เหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด

          ในญะมาอัตนี้มีการเดินทางอันยาวไกลและความอดทนต่อความยากลำบาก เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณลักษณะอันน่าสรรเสริญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ความสำคัญแก่ผู้อื่นเหนือตนเอง อุดมการณ์แห่งความเสียสละ การแสวงหาความพอใจของอัลลอฮฺ, ความปรารถนาในผลกุศลความดี, การให้เกียรติและยอมรับต่อมวลมุสลิมและอิสลาม ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความสนใจต่อการปฏิบัติฟัรดูต่าง ๆ ตลอดจนความกระหายที่จะเจริญรุดหน้า การง่วนสาละวนอยู่กับการซิเกรฺและการรำลึกต่าง ๆ รวมทั้งการป้องกันเท่าที่จะทำได้เพื่อให้พ้นจากงานและอาม้าลต่าง ๆ ที่ไม่ยังประโยชน์และไม่จำเป็น เพื่อบรรลุจุดประสงค์และได้รับความพอใจของอัลลอฮฺ

         ลักษณะเฉพาะและความโดดเด่นของญะมาอัต ดังกล่าวมาแล้วเป็นผลของความอิคลาส และการมุ่งมั่นต่ออัลลอฮฺของผู้ริเริ่มท่านแรก ตลอดจนการดุอาอฺ, การเอาจริงเอาจัง, ความเสียสละและการพยายามของท่าน และยิ่งกว่าทุกสิ่งนอกเหนือจากความพอใจและการยอมรับของอัลลอฮฺตะอาลาแล้ว ก็คือผลลัพธ์ของระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้ริเริ่มท่านแรก คือ ท่านเมาลานา อิลยาส (รอฮีมาฮุ้ลลอฮฺ) ได้กำหนดขึ้นตั้งแต่แรกให้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ และสิ่งต่าง ๆ ที่จะถูกสอนและเผยแผ่ตลอดเวลา นั่นคือ การใคร่ครวญในความหมายและข้อเรียกร้องต่าง ๆ ของกะลิมะฮฺตอยยิบะฮฺ, ความรู้ในเรื่องคุณค่าต่าง ๆ ของฟัรดู และอิบาดะฮฺต่าง ๆ, การพยายามจินตนาการถึงคุณค่าของอิ้ลมูและซิเกร การสาละวนอยู่กับการรำลึกถึงอัลลอฮฺ, การอิกรอมมุสลิมรวมทั้งการรู้จักสิทธิและการให้สิทธิแก่พวกเขา การมีอิคลาสบริสุทธิ์ใจในทุก ๆ อาม้าล การละทิ้งสิ่งที่ไร้สาระ การสร้างแรงกระตุ้นและส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการออกและเดินทางไปในหนทาง ของอัลลอฮฺ เหล่านี้คือคุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งได้รักษางานดะอฺวะฮฺนี้ ให้พ้นจากการที่จะกลายพันธุ์เป็น กลุ่มการเมือง กลุ่มการเคลื่อนไหว เพื่อวัตถุ เพื่อตักตวงผลประโยชน์ใส่ตัว และเพื่อให้ได้หน้าตาชื่อเสียงทางสังคมพร้อมทั้งยังทำให้สามารถยืนหยัดคง สภาพเป็นงานดะอฺวะฮฺที่ไปสู่ศาสนาอันบริสุทธิ์ไม่มีจุดประสงค์อื่นแอบแฝง และเป็นสื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของอัลลอฮฺ ระเบียบและคุณลักษณะประการต่าง ๆ ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ ของญะมาอัตดะอฺวะฮฺนี้ ได้กลั่นกรองมาจากอัลกุรอ่านและอัลฮาดีษ เปรียบเสมือนยามที่คอยเฝ้าระวังศาสนา พร้อมกับเป็นสื่อนำมาซึ่งความพอใจของอัลลอฮฺตะอาลา ที่มาของสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนมาจากคัมภีร์ของพระเจ้าและซุนนะฮฺของท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล) ทั้งสิ้น

         จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีหนังสือสักเล่มต่างหาก เพื่อรวบรวมอายะฮฺและฮาดีษต่าง ๆ รวมทั้งที่มาของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดด้วย ขอบคุณต่ออัลลอฮฺที่ท่านดาอียฺลำดับต่อมา คือท่านเมาลา มูฮัมหมัด ยูซูฟ (รอฮีมาฮุ้ลลอฮฺ) (ตัวแทนของดาอียฺลำดับแรก คือท่านเมาลานาอิสยาส (รอฮีมาฮุ้ลลอฮฺ)) ได้ค้นคว้าหนังสือฮาดีษต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและเจาะลึก โดยได้รวบรวมระเบียบ, กฎเกณฑ์ และที่มาของสิ่งที่ต้องระวังรักษาต่าง ๆ เอาไว้ในรูปของหนังสือเล่มหนึ่ง และเขียนไว้อย่างครอบคลุม สะอาดหมดจดอย่างชัดเจน จนกระทั่งมิได้เป็นเพียงหนังสือที่รวบรวมที่มาของระเบียบ, กฎเกณฑ์ และคำแนะนำต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังเป็น เมาซูอะฮฺ(2)หนึ่ง ซึ่งเขียนถึงสิ่งดังกล่าวข้างต้นไว้ โดยนำฮาดีษทุกสายรายงานมากล่าวไว้ โดยไม่มีการเลือกเพียงบางส่วนหรือย่นย่อนี่เป็นลิขิตและเตาฟีกของอัลลอฮฺที่ ณ เวลานี้ ด้วยความเอาใจใส่ของหลานผู้มีเกียรติของท่าน คือ
หนังสือเล่มนี้จึงกำลัง เป็นที่รู้จักและให้คุณประโยชน์ครอบคลุมไปทั่วทุกพื้นที่  أطال الله بقاءه ท่านเมาลานาสะอั๊ด
ขออัลลอฮฺตะอาลาทรงรับอาม้าลและการคิตมัตในสิ่งนี้ของท่าน และขอให้สิ่งนี้เป็นประโยชน์แก่อุมมะฮฺมากเท่าที่จะเป็นได้
تقبل الله عمله وجعل نفعه عظيما ، وما ذلك على الله بعزيز

อบูลฮาซัน อลี นัดวียฺ รอฮีมะฮุลลอฮฺ
ดาอิเราะฮฺ ชาฮฺ อะละมุลลอฮฺ
20 ซุลเก๊าะด๊ะฮฺ 1418 ฮิจเราะฮฺ
1 คำพูดนี้มิได้มีเจตนาปฏิเสธหรือดูถูกกลุ่ม, นักเคลื่อนไหว เพื่อฟื้นฟูอิสลามอื่น ๆ ว่าไม่มีผลงานในการขจัดความเลวร้ายในยุคปัจจุบัน และมิใช่การปฏิเสธประโยชน์และความจำเป็นของการดะอฺวะฮฺกลุ่มอื่น ๆ (ผู้เขียนเพียงกำลังแสดงถึงการยอมรับต่อประโยชน์อันแผ่ไปในวงกว้างของ ญะมาอัตดะอฺวะฮฺตับลีฆ) (ผู้แปล)
2 ภาษาอาหรับสมัยใหม่ เรียกหนังสือที่แนะนำและอธิบายทุกสิ่งให้เป็นที่รู้จักว่า ?เมา ซูอะฮฺ?
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 16/ม.ค./2012 12:06:39 โดย ADB »

ความคิดเห็นที่ 1
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: 31/ม.ค./2012 02:34:44 »
Jåzåkållohu Khoiron Ålhåmdu Lillåh : Tåqobbål Lållohu Minnå Wåminkum
  • Nawawi Al-Fatani

  • **
  • สถานะ: ออฟไลน์
  • พลังน้ำใจ: 61 | กระทู้ 78
  • เพศ: ชาย
 

SMF 2.0.8 | SMF © 2011, Simple Machines | feed